Vad är LP- Ung?

Snabbnavigering

Testbild

Vad är LP- Ung?

Guds hjärta slår för en trasig ungdomsvärld! I Sverige finns alldeles för många utsatta ungdomar som av olika anledningar hamnat fel och lever i risksonen med fara för sina egna liv. Det är väldigt lätt att blunda för detta eller skjuta över problemet på någon annan. Gud har kallat oss att vara medmänniskor som reagerar och tar ansvar. Vi som arbetar med LP-ung har blivit träffade av Guds hjärta för ungdomar och vill göra allt vi kan för att göra skillnad i Sverige. Vi vill se nyktra, stolta, Jesus älskande ungdomar i Sverige. LP-ung och församlingen kan göra skillnad när vi går tillsammans.

LP-ung arbetar drog- och alkohol förebyggande i ungdomsvärlden, tillsammans och med hjälp av församlingar. Detta görs genom att stärka ungdomars självförtroende och ge dem mod att säga nej till alkohol och narkotika. Vi finns på skolor, på ungdomsfestivaler, ungdomssamlingar och i Gudstjänster. Våra mål för 2016 är att möta 15 000 ungdomar i skolor och på events.

Vi finns också med och undervisar på ett antal teamträningsskolor och bibelskolor där vi får möjlighet att inspierera och utmana unga människor till ett eget socialt engagemang.

Vi vill även vara en resurs för församlingarna i att stötta unga människor till positiva och livsbejakande attityder och en kärleksfull människosyn. Det viktigaste av allt är att visa på den förvandlande kraft som finns i Jesus.

SPIK

Vi håller på att utveckla SPIK-nätverket genom att starta upp nya lokalföreningar och genom de skolveckor vi jobbat med sedan 2006. Den nya hemsidan finns på www.spiknykter.se

Spik är ett nätverk av drygt 14 000 ungdomar (och några äldre) som har valt en livsstil utan alkohol och droger. Dessa ungdomar vill vi stötta på olika sätt genom events, utbildningar, utskick och träffar mm.  

Vision - målsättning

  • Vi vill ge ungdomar mod och självförtroende att säga nej till alkohol och narkotika
  • Vi vill vara ett redskap så att unga människor inser värdet av att avstå från droger
  • Vi vill aktivt påverka unga människors attityder och människosyn
  • Vi vill visa unga människor på den förvandlade kraft som finns i Jesus.