Vad är LP- Ung?

Snabbnavigering

Lägerbild

LP-ung läger

Dessa läger är särskilt till för ungdomar med behov av hjälp och stöd på grund av missbruksproblematik i hemmet. De är också en resurs för dig som vill växa och utvecklas som ledare och som kan vara med och ta ett moget ansvar. Vi kommer att genomföra fem läger om året. Två hajker på vårterminen och två på höstterminen samt en lägervecka på sommaren.